โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212,098-0521820
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ทั่วไป
ซาวด์เพลงมาร์ชโรงเรียน MP3 Audio ขนาดไฟล์ 3.37 MB 146
เพลงมาร์ชโรงเรียน MP3 Audio ขนาดไฟล์ 3.38 MB 127
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 219.07 KB 104
เอกสารฝ่ายวิชาการ
>เอกสารหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 15
>ปฎิทินกิจกรรมฝ่ายวิชาการเทอม1/2565 46
>บันทึกข้อความขอเวลาเรียนให้นักเรียน 23
>รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่1/2565 272
เอกสารฝ่ายบุคคล
>แบบฟอร์มการขออนุญาตไปราชการ 2
>คู่มือปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 13
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย) Word Document ขนาดไฟล์ 56.23 KB 16
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 63.73 KB 21
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 64.48 KB 30
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 82.74 KB 23
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานปีงบประมาณ65 Word Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 25
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง Word Document ขนาดไฟล์ 22.79 KB 27
ครูไม่มีวิทยฐานะ-แบบประเมินผลการพัฒนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 79.76 KB 30
ครูชำนาญการพิเศษ-แบบประเมินผลการพัฒนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 83.86 KB 27
ครูชำนาญการ-แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง Word Document ขนาดไฟล์ 81.29 KB 19
3PA1ส ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 25.12 KB 29
2PA1ส-ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 17
1PA1ส-ครู Word Document ขนาดไฟล์ 24.27 KB 23
คำชี้แจงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.09 KB 22
>คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 31
เอกสารฝ่ายแผนงานงบประมาณ
>โครงการแผนงบประมาณ2565 57
>ส่วนนำแผนงบประมาณ 16
>แผนกลยุทธ์ 24
ตัวอย่างรายงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 17
ตัวอย่างรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 34
เอกสารงานประกันคุณภาพ
>ประกาศค่ามาตรฐานโรงเรียนประจำปี 2565 24
>รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปี 2564 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.43 KB 18
>คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 เล่ม 10
ประกาศมาตรฐานโรงเรียน ประจำปี 2564 (แก้ไข) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.43 KB 32
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.69 MB 26
เอกสารข้อมูล dmc
>รายชื่อนักเรียนจากระบบ dmc ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2565 55
>สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2565 25