โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ทั่วไป
ซาวด์เพลงมาร์ชโรงเรียน MP3 Audio ขนาดไฟล์ 3.37 MB 18
เพลงมาร์ชโรงเรียน MP3 Audio ขนาดไฟล์ 3.38 MB 17
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 240.8 KB 18
เอกสารฝ่ายบุคคล
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานปีงบประมาณ65 Word Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 15
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง Word Document ขนาดไฟล์ 22.79 KB 13
ครูไม่มีวิทยฐานะ-แบบประเมินผลการพัฒนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 79.76 KB 15
ครูชำนาญการพิเศษ-แบบประเมินผลการพัฒนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 83.86 KB 14
ครูชำนาญการ-แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง Word Document ขนาดไฟล์ 81.29 KB 11
3PA1ส ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 25.12 KB 15
2PA1ส-ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 11
1PA1ส-ครู Word Document ขนาดไฟล์ 24.27 KB 12
คำชี้แจงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.09 KB 13
คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 16
เอกสารงานประกันคุณภาพ
ประกาศมาตรฐานโรงเรียน ประจำปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 134 KB 13
SAR ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.69 MB 10