โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ทั่วไป
ซาวด์เพลงมาร์ชโรงเรียน MP3 Audio ขนาดไฟล์ 3.37 MB 138
เพลงมาร์ชโรงเรียน MP3 Audio ขนาดไฟล์ 3.38 MB 122
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 219.07 KB 84
เอกสารฝ่ายวิชาการ
>เอกสารหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 1
>ปฎิทินกิจกรรมฝ่ายวิชาการเทอม1/2565 40
>บันทึกข้อความขอเวลาเรียนให้นักเรียน 16
>รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่1/2565 244
เอกสารฝ่ายบุคคล
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย) Word Document ขนาดไฟล์ 56.23 KB 12
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 63.73 KB 3
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 64.48 KB 9
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 82.74 KB 5
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานปีงบประมาณ65 Word Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 24
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง Word Document ขนาดไฟล์ 22.79 KB 24
ครูไม่มีวิทยฐานะ-แบบประเมินผลการพัฒนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 79.76 KB 23
ครูชำนาญการพิเศษ-แบบประเมินผลการพัฒนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 83.86 KB 24
ครูชำนาญการ-แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง Word Document ขนาดไฟล์ 81.29 KB 17
3PA1ส ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 25.12 KB 23
2PA1ส-ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 14
1PA1ส-ครู Word Document ขนาดไฟล์ 24.27 KB 17
คำชี้แจงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.09 KB 18
>คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 27
เอกสารฝ่ายแผนงานงบประมาณ
>โครงการแผนงบประมาณ2565 7
>ส่วนนำแผนงบประมาณ 3
>แผนกลยุทธ์ 4
ตัวอย่างรายงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 3
ตัวอย่างรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 7
เอกสารงานประกันคุณภาพ
>ประกาศค่ามาตรฐานโรงเรียนประจำปี 2565 9
>รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปี 2564 20
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.43 KB 11
>คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 เล่ม 5
ประกาศมาตรฐานโรงเรียน ประจำปี 2564 (แก้ไข) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.43 KB 25
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.69 MB 20
เอกสารข้อมูล dmc
>รายชื่อนักเรียนจากระบบ dmc ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2565 37
>สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2565 11