โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212,098-0521820
ภาพกิจกรรม
รับมอบชุดทดลองวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (13 ธันวาคม 2564)
ด้วยผู้ช่วยศาตราจารย์สำคัญ รัตนบุรี ได้ทำการวิจัยชุดการทดลองวิชาฟิสิกส์ ในการนี้ คณะวิทยาุศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอมอบผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์สำคัญ รัตนบุรี จำนวน 1 ชุด พร้อมคู่มือการทดลอง
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2564,20:25   อ่าน 1100 ครั้ง