โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212,098-0521820
ภาพกิจกรรม
การประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้อำนวยการมัธยมศึกษา (12-18 ธันวาคม 2564)
นางสาวโสภา ไสวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม เข้าร่วมการระชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ : อนาคตการจัดการมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21”และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 50) ระหว่างวันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2564,13:47   อ่าน 785 ครั้ง