โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212,098-0521820
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้น ม.4 (รอบทั่วไป)
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้น ม.1 (รอบทั่วไป)
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทโควต้าเด็กดีมีที่เรียน
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าสอบแข่งทักษะทางวิชาการครั้งที่ 16
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 66
ตารางสอบปลายภาค 2/2565
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ SMP ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMP
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและบ้านพักครู
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 65
ประกาศปิดโรงเรียนด้วยมีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมของนักเรียน ม.ปลาย
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 65
ประกาศปิดโรงเรียนด้วยมีการแข่งขันทักษะงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 65
ประกาศให้นักเรียนมาฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 65
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 65
การฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 65
ผอ.โสภา ไสวศรี เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
นักเรียน ม.6 รับฟังการแนะแนวจากม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
กีฬาสีประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 65
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 65
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมเป็นศูนย์สมัครคัดเลือก นศท.ปีที่1 ประจำปี2565
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65