โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212
ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อตกลงร่มมือทางวิชาการ กับ สถาบันพระบรมราชชนก 7 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 64
การอบรมการใช้งาน Google Form ในการจัดการเรียนการสอน 2-3 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 64
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมจัดการอบรมเชิงปฏิัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากร
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64
คณะผู้บริหารเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเขาพังไกร และโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาจากระบบการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่1/2564
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64