โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมเป็นศูนย์สมัครคัดเลือก นศท.ปีที่1 ประจำปี2565
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
ระเบียบโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2565
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 65
ประกาศแจ้งรหัสประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 65
ประกาศห้องเรียนตามแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบทุนโควต้าช้างเผือกระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 65
กำหนดการและรายละเอียดการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 65
ประกาศผลโควต้าเด็กดี มีที่เรียน 2565
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผม 2564
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 65
ระเบียบว่าด้วยเรื่องทรงผมนักเรียน ปี 2564
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 65
บันทึกข้อตกลงร่มมือทางวิชาการ กับ สถาบันพระบรมราชชนก 7 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 64
การอบรมการใช้งาน Google Form ในการจัดการเรียนการสอน 2-3 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 64
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมจัดการอบรมเชิงปฏิัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากร
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64
คณะผู้บริหารเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเขาพังไกร และโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาจากระบบการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่1/2564
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64