โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
197 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075-489212,098-0521820
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจำรัสศรี เกิดทรัพย์

นายสายัน จิตรรักษ์

นางคณีรัตน์ ฤทธิรงค์

นางสาวโกศล ซ้วนลิ่ม

นางมณีจันทร์ จินดาวงศ์